Siirry suoraan sisältöön

Evästekäytäntö (EU)

Lisää evästeistä

Also in English and Swedish below

Keräämme tietoa palveluidemme ja asiakkaidemme palvelujen käytöstä. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi verkkosivustoilla vierailevista selaimista evästeiden (cookies) avulla. Tietoja kerätään käyttäjän päätelaitteen ominaisuuksista ja seurattavalla sivustolla tekemistä toiminnoista.

1. Mikä on eväste?

Eväste on palveluntarjoajan web-palvelimen käyttäjän tietokoneelle tallentama tiedosto, käytännössä eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja näin kyseinen selain voidaan tunnistaa (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä evästeistä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle tai voida tunnistaa käyttäjää, ellei käyttäjä ole kirjautunut palveluihin.

Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin. Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa web-palvelun, pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin ja helpon tunnistautumisen palveluun.

Tietoa verkkosivuston kävijöistä kerätään JavaScript-komentokielen avulla. Kaikki kerättävät tiedot ovat yleisesti saatavilla sivuston ylläpitäjälle ja sivustolla toimiville muille ohjelmistoille. Tietojen keräyksen yhteydessä kullekin kävijälle annetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla peräkkäiset sivulataukset voidaan yhdistää saman kävijän selaimeen ja sivustolle palaaminen voidaan tunnistaa. Tunniste tallennetaan evästeisiin (cookies) kävijän selaimeen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, mutta käyttäjältä itseltään muussa yhteydessä saatuja tietoja voidaan yhdistää evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla kerättyihin tietoihin.

2. Mihin käytämme evästeitä?

Evästeiden avulla keräämme tietoa sivustojemme ja asiakkaidemme sivustojen käytöstä, verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien päätelaitteista ja verkkoselaimesta. Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuden mahdollistamiseen sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdistamiseen Fonectan ja Fonectan yhteistyöyritysten verkkosivuilla. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa ja esitetty markkinointi on tarkoituksenmukaisempaa ja kohdistetumpaa.

Evästeiden (ja muiden vastaavien tekniikoiden) avulla saatuja tietoja voidaan liittää tunnistettuun käyttäjään, joka on esim. kirjautunut Fonecta-tiliin. Tällöin tietoja kerätään ja käsitellään Fonectan asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Tilastollinen seuranta

Voidaksemme tuottaa parempia palveluita, teemme tilastollista analyysiä sivustoilla vierailijoiden määrästä, miltä sivuilta kävijät ovat päätyneet palveluun, mainonnan tehokuudesta ja vierailevien selainten teknisestä ympäristöstä. Tietojen avulla kykenemme paremmin kohdentamaan palvelun käyttäjille juuri heille mieluista sisältöä (esim. tietoa, tuotteita, tarjouksia). Luokittelemme käyttäjiä kohderyhmiin selainkäyttäytymisen perusteella, näille kohderyhmille esitetään mainontaa ja sisältöä heidän todennäköisten kiinnostustensa perusteella.

Kolmannet osapuolet

Yhteistyökumppanimme, kuten yritykset ja mainostajat, voivat käyttää evästeitä kohdentaakseen käyttäjille sisältöä heidän kiinnostustensa ja asiakasryhmien perusteella.

Evästeiden avulla palvelun käyttäjää ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön. Eväste sisältää vain yksilöllisen, istuntokohtaisen tunnuksen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain.

3. Esimerkkejä sivustoillamme käytettävistä evästeistä

Verkkosivustojen optimointi ja käyttökokemus: Optimizely

 • Muokkaa verkkosivustoa ja näkymää vierailijakohtaisesti, tarjotakseen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen kullekin käyttäjälle. Analysoi ja muodostaa raportteja siitä millaiset sivustoasetukset palvelevat käyttäjiä parhaiten.

Mainonnan kohdentaminen: DoubleClick

 • Mahdollistavat sisältöön ja mielenkiintoon perustuvat mainokset, kirjanpidon siitä mitä mainoksia on näytetty eri selaimille ja mitä on klikattu sekä esimerkiksi kampanjan tehokkuuden mittaamisen.

Palvelukehitys, mainonnan ja liiketoiminnan raportointi: Snoobi, Crazy Egg, Google Analytics, Adobe Analytics

 • Mittaavat ja muodostavat raportteja sivustojen käytöstä käyttökokemuksen, sisällön ja liiketoiminnan kehittämiseksi.

Dataohjatun markkinoinnin suunnittelu: Fonecta Audience insights

 • Mittaa ja analysoi sivustolla vierailevien kävijäprofiileja. Muodostaa raportin kävijäprofiileista, jota voidaan käyttää markkinoinnin suunnitteluun

4. Vastuullisuus

Suomessa evästeiden käyttöä säätelee tietoyhteiskuntakaari (917/2014). Olemme sitoutuneet käsittelemään tietoa luottamuksella ja kunnioitamme palvelun käyttäjien yksityisyyttä. Tietojenkäsittely tapahtuu Suomen lainsäädännössä määriteltyjen yksilön tietosuojaa koskevien säädösten ja ohjeistusten mukaan.

5. Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

Käyttämällä Fonectan tai Fonectan yhteistyöyritysten verkkosivuja, joilla hyödynnetään evästeitä, käyttäjä antaa suostumuksensa yllä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn.

Evästeiden tyhjentäminen

Käyttäjä voi tyhjentää evästehistorian verkkoselaimensa asetuksista. Tällöin tunniste joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen.

Evästeiden estäminen

Käyttäjä voi estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessa. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen tietoturva-asetuksista. Toimenpide estää kaikkien evästeiden tallentumisen ja voi aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia sivustojen käytettävyyteen ja toimintaan liittyen.

Kolmansien osapuolten evästeiden estäminen

Monissa verkkoselaimissa on mahdollista estää kolmansilta osapuolilta tulevat evästeet. Tällöin selain sallii vain evästeet jotka tulevat suoraan käytettävästä verkkopalvelusta. Toimenpide tehdään selaimen asetuksista (estää kaikkien kolmansien osapuolten evästeet) tai Your Online Choices– sivuston avulla (mahdollisuus määrittää estot yrityskohtaisesti).

YourOnlineChoices

YourOnlineChoices -sivusto tarjoaa kattavan tietopaketin verkkomainonnasta ja mahdollisuuden kieltää selainkäyttöön perustuva mainonta.

On tärkeää muistaa, että kieltäminen ei tarkoita verkkomainonnan loppumista kokonaan. Kieltämisen jälkeen verkkosivustoilla näytettävät mainokset eivät tosin välttämättä ole sinulle kohdennettuja tai sinua kiinnostavia.

EDAA

European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) on voittoa tavoittelematon järjestö Brysselissä ja vastaa koko Euroopan tasolla selainkäyttäytymiseen perustuvan verkkomainonnan (OBA) kohdentamisen itsesääntelyohjelmasta.

EDAA toimii keskeisenä OBA -ikonin lisensoivana organisaationa ja mahdollistaa teknisesti kuluttajille läpinäkyvyyden ja kontrollin selainkäyttäytymiseen perustuvaan mainontaan www.youronlinechoices.eu –palvelun avulla.

OBA

EDAA lisenssioi OBA -ikonin, joka toimii samoin koko Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ikoni näkyy digitaalisten mainosten päällä, jota klikkaamalla kuluttaja ohjataan www.youronlinechoices.eu –palveluun. Palvelussa kuluttaja saa lisätietoa selainkäyttäytymiseen perustuvasta mainonnasta ja voi kontrolloida internet käyttäytymisestään kerättävää tietoa ja mainontaa.

Tietosuojaseloste

På Svenska:

Vi samlar in information om användningen av våra egna och våra kunder tjänster. Information kan samlas in om till exempel webbläsare som besöker webbplatserna med hjälp av kakor (cookies). Information samlas in om egenskaperna hos användarens terminalutrustning och de åtgärder som användaren vidtar på den följda webbplatsen.

1. Vad är en kaka?

En kaka är en fil som tjänsteleverantörens webbserver sparat på användarens dator. I praktiken är en kaka en liten namnlös användarspecifik textfil som sparas på användarens webbläsare. Servern kan senare läsa kakan och på så sätt är det möjligt att identifiera webbläsaren i fråga (t.ex. då användaren återvänder till en webbplats som den tidigare besökt). Kakan kan senare endast användas av servern som sparat den, och genom kakor kan man varken identifiera användaren om användaren har inte registrerat i Fonectas tjänster. Kakor skadar inte användarens utrustning.

Kakor delas huvudsakligen in i tillfälliga kakor och permanenta kakor. De tillfälliga kakorna föråldras då webbläsaren stängs av, de permanenta kakorna lagras i webbläsaren för en viss tid eller tills användaren raderar dem. Kakor förbättrar webbplatsers användbarhet och möjliggör vissa funktionaliteter, såsom lagrande av tidigare sessioner, användarspecifik personifiering av webbplatserna och en lätt identifiering till tjänsten.

Informationen om webbplatsens besökare samlas in med hjälp av kommandospråket JavaScript. All information som samlas in är allmänt tillgänglig för webbplatsens upprätthållare och de andra programvarorna som fungerar på webbplatsen. I samband med informationsinsamlingen ges varje besökare ett personligt identifikationstecken, med hjälp av vilket på varandra följande siduppladdningar kan kopplas till samma besökares webbläsare och återvändande till webbplatsen kan identifieras. Identifikationstecknet sparas i kakorna (cookies) på besökarens webbläsare. Användaren kan inte identifieras endast med hjälp av kakor, men information som fåtts av användaren själv i andra samband kan sammankopplas med informationen som insamlats genom kakor eller andra tekniker.

2. Vad använder vi kakor till?

Med hjälp av kakor samlar vi in information om användningen av våra egna och våra kunders webbplatser, om terminalutrustningen av användare som besöker webbplatserna och om webbläsarna. Vi använder kakor för att möjliggöra funktionsdugligheten hos våra tjänster och för analys, samt för att rikta marknadsföring på Fonectas och Fonectas samarbetsföretags webbplatser. Tack vare kakor är användningen av våra tjänster lättare för användaren och den uppvisade marknadsföringen är mer ändamålsenlig och inriktad.

Information samlade med kakor (och motsvarande tekniker) kan biläggas till en identifierat användaren, som har t.ex. inskrivits till Fonecta Konto. Då samlas och behandlas sådant information liksom har beskrivits i Fonectas Kundregisterbeskrivning.

Statistisk uppföljning

För att vi ska kunna erbjuda bättre tjänster utför vi statistisk analys om antalet besökare på våra webbplatser, från vilka webbplatser besökarna fått tillgång till tjänsten, reklamens effektivitet samt de besökande webbläsarnas tekniska omgivning. Tack vare informationen är vi förmögna att på ett bättre sätt specificera innehållet enligt tjänsteanvändarnas preferenser (t.ex. information, produkter, erbjudanden). Vi indelar användare i målgrupper på basen av webbläsarbeteende, och till dessa målgrupper uppvisas reklam och innehåll utgående från deras sannolika preferenser.

Tredje parter

Våra samarbetspartners, såsom företag och annonsörer, kan använda kakor för att rikta innehåll till användarna på grundval av deras preferenser och kundgrupperna.

Med hjälp av kakor kan användare av tjänsten inte associeras med en fysisk person. Kakan innefattar bara ett individuellt, sessionsspecifikt identifikationstecken, genom vilket den besökande webbläsaren kan identifieras.

3. Exempel på kakor som används på våra webbplatser

Optimering av webbplatserna och användarupplevelse: Optimizely

 • Anpassar webbplatsen och utblicken besökarspecifikt för att kunna erbjuda varje användare den bästa möjliga användarupplevelsen. Analyserar och skapar rapporter om hurdana webbplatsinställningar som betjänar användarna bäst.

Riktande av reklam: DoubleClick

 • Möjliggör reklam baserat på innehåll och preferenser, bokföring av vilka reklamer som har uppvisats på olika webbläsare och vad som har klickats på, samt till exempel mätande av effekten av en kampanj.

Tjänsteutveckling, rapportering om reklam och affärsverksamhet: Snoobi, Crazy Egg, Google Analytics, Adobe Analytics

 • Mäter och skapar rapporter om användningen av webbplatserna i syfte att utveckla användarupplevelsen, innehållet samt affärsverksamheten.

Datadriven marknadsföring planering: Fonecta Audience Insights

 • Mäter och analyserar webbplats besökarnas besökarprofiler. Formulerar en rapport om besökarprofiler som kan användas för marknadsföring planering.

4. Ansvarsfullhet

I Finland reglerar informationssamhällsbalken (917/2014) användningen av kakor. Vi har förbundit oss att behandla information konfidentiellt och vi respekterar tjänsteanvändarnas integritet. Informationsbehandling sker i enlighet med de författningar och anvisningar om enskildas dataskydd som fastställts i finsk lagstiftning.

5. Användarens påverkningsmöjligheter

Genom att använda Fonectas eller Fonectas samarbetsföretags webbplatser, på vilka kakor används, samtycker användaren till den informationsbehandling som beskrivs ovan.

Radering av kakor

Användaren kan radera kakhistoriken i webbläsarens inställningar. Då raderas identifikationstecknet som placerats i webbläsaren och den därpå baserade profilen för webbeteende. Åtgärden hindrar inte att nya kakor sparas i webbläsaren.

Förhindrande av kakor

Användaren kan helt förhindra användningen av kakor i webbläsaren. I de flesta webbläsarna görs bestämningen i webbläsarens sekretessinställningar. Åtgärden förhindrar alla kakor från att sparas och kan orsaka oönskade effekter vad beträffar webbplatsernas användbarhet och funktion.

Blockerande av kakor från tredje part

I många webbläsare är det möjligt att förhindra kakor från tredje part. I så fall tillåter webbläsaren endast kakor som kommer direkt från den använda webbtjänsten. Åtgärden genomförs i webbläsarens inställningar (blockera kakor från alla tredje parter) eller via webbplatsen Your Online Choices (möjlighet att definiera spärren företagsvis).

In English:

We gather information about the use of our services and of the services of our customers. Information about, for example, the browsers visiting websites, can be gathered by way of cookies. Information is gathered about the features of the user’s terminal equipment and about the actions performed by the user on the monitored website.

1. What is a cookie?

A cookie is a file stored on the user’s computer by the web server of the service provider. In practice, a cookie is a small, unnamed, user specific text file, which is stored on the user’s web browser. The server can read the cookie later, hence the browser in question can be recognized (e.g. when the user returns to a website that it has previously visited). The cookie can only be used later by the server that has stored it, the user cannot be recognized through cookies unless the user has registered into Fonecta’s services. Cookies do not damage the user’s equipment.

Cookies are primarily divided into session cookies and persistent cookies. Session cookies expire once the user closes the web session, persistent cookies remain on the browser for a certain period of time, or until the user removes them. Cookies facilitate the use of websites and enable certain functionalities, such as remembering web sessions, user-specific personification of web sites, and easy identification to the service.

JavaScript code is used to gather information about the visitors of the website. All gathered information is generally available to the website administrator and other software running on the website. In connection with the gathering of information, each visitor receives a personal identifier, which makes it possible to connect consecutive website downloads to the browser of the same user and identify situations where the same website is revisited. The identifier is stored in the cookies on the user’s browser. The user cannot be identified solely by way of cookies, but information received from the user itself in other circumstances can be combined with the information gathered through cookies or other techniques.

2. What do we use cookies for?

By way of cookies, we gather information about the use of our sites and of the sites of our customers, about the terminal equipment of the users visiting the websites, and about the web browser. We use cookies to enable the functionality of our services, as well as for analytics, and for targeting the marketing on Fonecta’s and Fonecta’s cooperation partners’ websites. By way of cookies, our services are easier for the users to employ and the presented marketing is more appropriate and targeted.

Information collected by cookies (and other similar technologies) can be combined to a user who has e.g. registered to the Fonecta Account. In this situation information is collected and handled in accordance with the principles set out in Fonecta’s Customer Register.

Monitoring of statistics

For us to be able to provide better services, we statistically analyze the number of visitors on the sites, the webpages from which the users have accessed the service, the effectiveness of the advertising, and the technical environment of the visiting browsers. By way of this information, we are more able to provide users with service including pleasing content for each user (e.g. information, products, offers). We place users into target groups based on their browser behavior, and these target groups are presented with advertisement and content that is in line with their likely interests.

Third parties

Our cooperation partners, such as companies and advertisers, may use cookies in order to target users with content based on their interests and the customer groups. The service user cannot be linked to a natural person with the help of cookies. The cookie only contains a distinctive, session specific identifier, which assists in identifying the web browser visiting the page.

3. Examples of the cookies used on our websites

Optimization and user experience of websites: Optimizely

 • Adapts the website and the view visitor-wise in order to offer the best possible user experience for each user. Analyzes and generates reports about the type of page settings that serve users best.

Targeting of advertising: DoubleClick

 • Enable advertisement based on content and interests, bookkeeping of which advertisements have been shown to different browsers and what has been clicked and, for example, measuring of the effectiveness of a campaign.

Services development, reporting on advertisement and business: Snoobi, Crazy Egg, Google Analytics, Adobe Analytics

 • Measure and generate reports on website usage for the purposes of developing the user experience, content, and business operations.

Data driven marketing planning: Fonecta Audience Insights

 • Measures and analyzes visitor profiles of website visitors. Generates a report of visitor profiles which can be used for marketing planning.

4. Accountability

In Finland, the use of cookies is regulated by the Information Society Code (917/2014). We have committed to processing information confidentially and we respect the privacy of the service users. Information processing is carried out in accordance with the rules and guidelines on personal data protection set out in the Finnish legislation.

5. The user’s influence

By using Fonecta’s websites or the websites of Fonecta’s cooperation partners, which use cookies, the user consents to information processing akin to that described above.

Clearing cookies

The user can clear the cookie history from his web browser settings. In that case the identifier that has been installed on the browser and the web behavior profile based on it are removed. This action does not prevent new cookies from being saved on the browser.

Blocking cookies

The user can completely block the use of cookies on his web browser. In most browsers the adjustment is made in the browser’s data protection settings. The action prevents all cookies from being saved and might cause unwanted effects in relation to the usability and functioning of webpages.

Blocking cookies from third parties

Many web browsers allow the users to block cookies originating from third parties. In that case, the browser only allows cookies that originate directly from the network service being used. The action is performed through the browser settings (blocks all third party cookies) or through the Your Online Choices site (the possibility to define company-wise blocking).